DRIFTSTATUS

Der er pt. ikke nogen planlagte driftsforstyrrelser

VANDANALYSER

Se de seneste vandanalyser for Låsby Korsvej Vandværk

GENERALFORSAMLING

Datoen for generalforsamling 2023 er ikke fastsat endnu

DRIFT & ADMINSTRATION

Den daglige drift og administration af vandværket varetages af Vandsamarbejdet for Galten og omegn.

Administrationen kan træffes på telefon 2515 4167 eller mail: mail@lkv.dk.

VANDKVALITET

DE FASTE OPLYSNINGER

Hårdhed = 15,6 Temmelig hårdt
Ph værdi = 7,4

 

SENESTE MÅLINGS RESULTATER

Colifome bakterier: < 1 pr. dL
E. Coli: < 1 pr. dL
Kimtal 22°C: < 1 pr. mL
Kimtal 37°C: < 1 pr. mL
Temperatur: 9,8 °C

 

MÅLINGER FORETAGET PÅ VANDVÆRKET D. 21.11.2021