DRIFTSTATUS

Ved driftsforstyrrelser  kontakt vagten på telefon 25154167

VANDANALYSER

Se de seneste vandanalyser for Låsby Korsvej Vandværk

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling blev afholdt den 26. april 2023.

DRIFT & ADMINSTRATION

Den daglige drift og administration af vandværket varetages af Vandsamarbejdet for Galten og omegn.

Administrationen kan træffes på telefon 2515 4167 eller mail: mail@lkv.dk.

VANDKVALITET

DE FASTE OPLYSNINGER

Hårdhed = 15,6 Temmelig hårdt
Ph værdi = 7,3

 

SENESTE MÅLINGS RESULTATER

Colifome bakterier: < 1 pr. dL
E. Coli: < 1 pr. dL
Kimtal 22°C: < 1 pr. mL
Kimtal 37°C: < 1 pr. mL
Temperatur: 10,2 °C

 

MÅLINGER FORETAGET PÅ VANDVÆRKET D. 15.05.2023