Velkommen til Låsby Korsvej Vandværk

DRIFTSTATUS

Der er afbrydelse af forsyningen på følgende adresser mandag den 29. marts mellem kl. 13:00 og 15:00

Læs mere

VANDANALYSER

Se de seneste vandanalyser for Låsby Korsvej Vandværk

Læs mere

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i 2021 er fastsat til onsdag den 7. april

Læs mere

VANDKVALITET

De faste oplysninger

Hårdhed = 15.5 Temmelig hårdt
Ph værdi = 7.5

Seneste måle resultater

Colifome bakterier: < 1 pr. dL
E. Coli: < 1 pr. dL
Kimtal 22°C: < 1 pr. mL
Kimtal 37°C: < 1 pr. mL
Temperatur: 9,5 °C

Målinger foretaget på vandværket den 20.01.2020