Velkommen til Låsby Korsvej Vandværk

DRIFTSTATUS

Der afbrydes for forsyningen til Flensted by m.m. og tidligere forbruger under Thorsminde Flensted Marks Vandværk, onsdag den 10. marts mellem kl. 20:00 og 21:00

Læs mere

VANDANALYSER

Se de seneste vandanalyser for Låsby Korsvej Vandværk

Læs mere

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i 2021, datoen er ikke fastsat endnu

Læs mere

VANDKVALITET

De faste oplysninger

Hårdhed = 15.5 Temmelig hårdt
Ph værdi = 7.5

Seneste måle resultater

Colifome bakterier: < 1 pr. dL
E. Coli: < 1 pr. dL
Kimtal 22°C: < 1 pr. mL
Kimtal 37°C: < 1 pr. mL
Temperatur: 9,5 °C

Målinger foretaget på vandværket den 20.01.2020