VANDVÆRKETS VANDANALYSER

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen. Målingerne foretages af AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Drikkevandsplanen for Skanderborg kommune kan findes her.

Seneste analyser kan findes på MitDrikkevand.dk. Såfremt der ønskes en kopi af en analyse, kontakt os via mail.

Sådan læses en vandanalyse