DRIFTSTATUS

Afbrydelser

Der er pt. ingen planlagte afbrydelser.

 

Ved driftsforstyrrelser eller akutte brud, kan vagten uden for kontorets åbningstid,
kontaktes på telefonnummer 25154167.

 

Misfarvet vand – hvorfor nu det?

Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningen, ledningsarbejde eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.

Denne misfarvning skyldes forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet. Det forhøjede indhold skyldes aflejringer i rørene, som bliver rykket løs når der sker ændringer i forsyningen. Det misfarvede vand bør ikke drikkes eller bruges til madlavning.

For at få rent vand igen skal installationen skylles igennem

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt – f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj – og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

Misfarvet vand må tåles på den enkelte installation efter brud og ledningsarbejde. Låsby Korsvej Vandværk giver ikke erstatning for skader på grund af misfarvet vand.