Generalforsamling 2020

Ifølge vedtægterne skal generalforsamling afholdes i april måned. Men vi afventer myndighedernes opdatering på corona-situationen, herunder særligt på at forsamlingsforbuddet ophæves. Så snart forsamlingsforbuddet er ophævet, kan vi indkalde til generalforsamling, med en varsel på mindst 14 dages jf. vedtægterne. Indkaldelsen vil ske her på siden og ved annoncering i lokalt annonceblad.

Regnskabet for 2019 ligges her på siden når det er godkendt af revisor og bestyrelsen.
Tidligere regnskaber kan hentes herunder.

Regnskaber:

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Regnskab 2013