Om Låsby Korsvej Vandværk

Låsby Korsvej Vandværk A.M.B.A. er et privat vandværk drevet af brugerne.
Vandværkets adresse er Vandværksvej 5 i Låsby, som også er vandværkets postadresse.

Vandværkets formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage interessenternes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Åbningstid

Det henstilles til at kontakt via telefon primært er i følgende tidsrum:

Mandag til torsdag: Kl. 15:30 – 16:30

Fredag: Kl. 14:00 – 15:00

Henvendelser kan også ske via mail: mail@lkv.dk

Vandværkets kontor er beliggende i Låsby Erhvervscenter, Århusvej 14, 8670 Låsby, og møder skal aftales på forhånd.

 

Øvrige oplysninger

Her hentes vedtægterne, vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen i januar 2018.

Her hentes seneste godkendte standard regulativ.

Her findes yderlige oplysninger om vandværket

CVR-nr.: 40966013

Pengeinstitut: Sparekassen Djursland – Reg.nr: 9283 – Kontonr.: 0000329479

 

Vandværket er medlem af Danske Vandværker