Om Låsby Korsvej Vandværk

 

I/S Låsby Korsvej Vandværk er et privat vandværk drevet af brugerne. I 2015 leverede vandværket 68.983 m³ vand til 699 brugere. Vandværkets adresse er Vandværksvej 5 i Låsby, som også er vandværkets postadresse.

Vandværkets formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage interessenternes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Åbningstid

Det henstilles til at kontakt via telefon primært er i følgende tidsrum:

Mandag til torsdag: Kl. 15:00 - 17:00

Fredag: Kl. 13:00 - 15:00

Henvendelser kan også ske via mail: mail@lkv.dk

Vandværkets kontor er beliggende i Låsby Erhvervscenter, Århusvej 14, 8670 Låsby, og møder skal aftales på forhånd.

 

Øvrige oplysninger

Her hentes vedtægterne, vedtaget på generalforsamlingen 2015.

Her findes yderlige oplysninger om vandværket

CVR-nr.: 40 96 60 13

Pengeinstitut: Langå Sparekasse - Reg.nr: 9283 - Kontonr.: 0000329479

 

Vandværket er medlem af Danske Vandværker