Generalforsamling 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30 på:

Låsby Kro og Hotel, Hovedgaden 49, Låsby

Dagsorden ifølge vedtægter og yderligere information følger her på siden samt i Ry Ugeavis 2 - 3 uger før.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

De siddende bestyrelsesmedlemmer modtager alle genvalg. 

Regnskabet for 2017 samt tidligere regnskaber, kan hentes herunder.

Regnskaber:

2017

2016

2015

2014

2013